351504502 6135441543220289 1208680335469739113 n

Lê Sang
founder

Chuyên Gia Sửa Hình Xăm

CÁC TÁC PHẨM
DSC01116

Uy Trần
Artist

Chuyên che sẹo, sửa và đè hình

CÁC TÁC PHẨM
352487086 6577303152320155 7954539100792294594 n

Xoài
Artist

Chuyên che sẹo, sửa và đè hình

CÁC TÁC PHẨM
DSC02063

Ánh cao
Artist

Mini Realistic, Fine Line, Neo Traditional, Old Shool

CÁC TÁC PHẨM
DSC01417

Cá Voi
artist

Semi Realistic, Microrealism, Whip

CÁC TÁC PHẨM
DSC02506
DSC02002
DSC01976
DSC01950